Tìm

Pikachu's Corner

Life is a playground to train the art of balance inside yourself

Chuyên mục

Programming story

Hướng Dẫn Cho Web Dev Cách Chọn Tông Màu

Chọn Màu Cơ Sở

Mắt chúng ta có thể nhìn được 10 triệu màu.

Nhưng chỉ có 1 màu làm cơ sở cho website, màu thương hiệu. Continue reading “Hướng Dẫn Cho Web Dev Cách Chọn Tông Màu”

Advertisements

Đăng ký website Thương mại điện tử , chuyện không của riêng ai

Hiện nay với WordPress hay Joomla, OpenCart là các opensource phổ biến trong làm website từ catalogue thời trang, sản phẩm, trưng bày không niêm yết giá đến thanh toán trực tuyến là chuyện không còn quá khó với các doanh nghiệp dù là nhỏ hay to (giá thành làm site WordPress cũng không quá nhiều, từ 2 triệu-10 triệu đều có đủ cả, thượng vàng hạ cám)

Vậy nên vừa thấy tin 6 website bị phạt mỗi site từ 20-30 triệu đồng (http://ictnews.vn/kinh-doanh/6-website-thuong-mai-dien-tu-bi-phat-110-trieu-dong-120513.ict) thì thấy, mình làm cái site cho người ta hộc gạch, kiếm chút cháo qua tháng, có người rung đùi ngồi truy cập một buổi sáng chắc hốt cả trăm ngàn site, nhân cho 10-30tr, chắc đủ tiền xây nhà trong đêm luôn.

Nói như vậy để thấy nếu khái niệm thương mại điện tử không được hiểu rõ giữa người làm website với pháp luật quy định sẽ dẫn đến hệ lụy rắc rối phạt vi phạm không cần thiết, lại còn ảnh hưởng xếp hạng tín nhiệm của website.

Vậy nên, các website nào được quy định tại điều 2, điều 3 Nghị định Thương mại điện tử theo văn bản 52/2013/NĐ-CP sau đây thì khẩn trương đăng ký chứng nhận của cục quản lý hoạt động thương mại điện tử trước khi quá … muộn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;

c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý của từng thời kỳ để hướng dẫn các biện pháp quản lý đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động thương mại điện tử với chủ thể Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

2. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động phát triển thương mại điện tử theo từng giai đoạn nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giao dịch thương mại trong nước và xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại điện tử theo hướng hiện đại hóa.

3. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.

Chứng từ điện tử trong Nghị định này không bao gồm hối phiếu, lệnh phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất cứ chứng từ có thể chuyển nhượng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền.

4. Người khởi tạo là bên, hoặc người đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc gửi đi chứng từ điện tử trước khi lưu trữ nó. Người khởi tạo không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.

5. Người nhận là bên nhận được chứng từ điện tử theo chủ ý của người khởi tạo. Người nhận không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.

6. Hệ thống thông tin tự động là hệ thống thông tin được sử dụng để khởi tạo, gửi, nhận, hoặc phản hồi các thông điệp dữ liệu nhưng không có sự can thiệp hoặc kiểm tra của con người mỗi lần một hoạt động được thực hiện.

7. Địa điểm kinh doanh là cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh, không bao gồm cơ sở cung cấp tạm thời hàng hóa hay dịch vụ.

8. Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

9. Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

10. Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

11. Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

12. Chức năng đặt hàng trực tuyến là một chức năng được cài đặt trên website thương mại điện tử hoặc trên thiết bị đầu cuối của khách hàng và kết nối với website thương mại điện tử để cho phép khách hàng khởi đầu quá trình giao kết hợp đồng theo những điều khoản được công bố trên website đó, bao gồm cả việc giao kết hợp đồng với hệ thống thông tin tự động.

13. Thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

Thông tin cá nhân trong Nghị định này không bao gồm thông tin liên hệ công việc và những thông tin mà cá nhân đã tự công bố trên các phương tiện truyền thông.

14. Thu thập thông tin cá nhân là hoạt động thu thập để đưa vào một cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân của nhiều người tiêu dùng là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử.

15. Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là dịch vụ của bên thứ ba về lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng.

Chi tiết :http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_detail.aspx?ItemID=28505

Các văn bản pháp quy , biểu mẫu, quy trình đăng ký xem tại

http://online.gov.vn/

Quy định xử phạt của Chính phủ tại điều 81, nghị định 185 :các website bị blacklist trong http://online.gov.vn/HomePage/WebsiteBlackListView.aspx nếu có thường vi phạm khoản 2 của điều 81 tại quy định này, ví dụ: theo thông báo đăng tải của cổng thông tin QL HĐ TMĐT ngày 20/10/2014 thì website đồng hồ thụy sĩ dù không có khả năng thanh toán qua các dịch vụ trực tuyến, chỉ niêm yết sản phẩm (http://donghothuysy.com/sanpham.asp?masp=2173) cũng bị phạt 20tr. tượng tự: http://thegioibep.com/, http://thegioivertu.com/detail/373-verti-axcent-ferrari-black-limited.html

Xem chi tiết quy định xử phạt tại: http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-185-2013-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-hoat-dong-thuong-mai-san-xuat-bao-ve-nguoi-tieu-dung-vb213915.aspx

Control the displaying price with Woocoomerce

Just received customer requirement 2 days ago:
– They want the price to display with some specified terms only in a custom product taxonomy (in this case, by product’s brands) Continue reading “Control the displaying price with Woocoomerce”

OpenSSL Heartbleeding fix for ruby 2.0.0

This week, I work on a project using Ruby 2.0

After a day confusing with OpenSSL error keep showing on my computer , I figured that the OpenSSL lib come with Ruby 2.0.0 installation (through RVM) is out date : 1.0.1f Continue reading “OpenSSL Heartbleeding fix for ruby 2.0.0”

Travis-CI and a story with PHP package deploy

https://docs.saucelabs.com/ci-integrations/travis-ci/

When I follow carefully the TravisCI guide to encrypt PHP environment variables for publicly sharing my project to GitHub, I’ve got stuck for 2 days because TravisCI don’t work well Continue reading “Travis-CI and a story with PHP package deploy”

Open Graph Action publish on timeline

You may know that Facebook has changed their policies about publishing action from an application into user’s timeline for 2 years (https://developers.facebook.com/bugs/398546930211799/) Continue reading “Open Graph Action publish on timeline”

Hacking Masonry with Waypoint Infinite Scroll

Đang làm một dự án website cho khách hàng, yêu cầu có vẻ đơn giản: 1 trang infinite scroll với khả năng tự bố cục mấy cái feed tùy biến chiều cao Continue reading “Hacking Masonry with Waypoint Infinite Scroll”

Trick Query SQL

Gặp 1 yêu cầu của khách hàng về import dữ liệu từ 1 site bán hàng cũ, sang WooCommerce của WP. Trong WP, tổ chức category (nhóm hàng) khác với db cũ ở chỗ: Continue reading “Trick Query SQL”

Contact Form 7 tích hợp với 3rd party API service

Tình hình là nhận được 1 yêu cầu của khách hàng như sau:

1. Form submission từ trong WordPress Continue reading “Contact Form 7 tích hợp với 3rd party API service”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑