Tìm

Pikachu's Corner

Life is a playground to train the art of balance inside yourself

Chuyên mục

Phương pháp luận Sáng tạo và đổi mới

Thế Giới Theo Góc Nhìn của TRIZ

Các công ty hàng đầu của Mỹ đang tiếp nhận một lý thuyết đổi mới 60 năm tuổi do một nhà sáng chế người Nga tiên phong mở ra

Continue reading “Thế Giới Theo Góc Nhìn của TRIZ”

Advertisements

Tối ưu hóa hướng người dùng

Tối ưu, là hoạt động nhằm phát huy hiệu suất của hệ thống lên tối đa có thể.

Khái niệm tối ưu hóa hướng người dùng (user-oriented ptimization) là một khái niệm do “tự tui” nghĩ ra. Nhưng thực ra, nó đã tồn tại lâu rồi. Ví dụ: gõ nguyên cái mớ tiếng Anh trong ngoặc hồi nãy vào Google, kết quả sẽ là User centered design(Thiết kế lấy người dùng làm trọng tâm). Continue reading “Tối ưu hóa hướng người dùng”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑